• header2.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header5.jpg
  • header1.jpg

Leefbare buurt en betere openbare ruimte

Tot de zomer van 2018 vernieuwen we alle woningen. Juist in deze overgangsperiode is het belangrijk dat de buurt schoon, heel en veilig blijft. Daarom investeren we in goed beheer. En samen met de politie, het stadsdeel en bewoners bewaken we de veiligheid van de wijk. In buurthuiskamer Tante Ali zijn allerlei activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk.

Aanpak van de straten en groen

Als de woningen klaar zijn, vernieuwt de gemeente de openbare ruimte.

  • In de straten komen nieuwe leidingen voor water, elektriciteit, gas, glazvezel en telefoon.
  • Alle straten en stoepen worden opnieuw bestraat.
  • De hofjes worden woonerf.  Deze straten blijven toegankelijk voor auto's, maar die mogen niet harder rijden dan 15 km per uur. Bovendien wordt het eenrichtingsverkeer in deze straten.
  • Bezoekers  moeten in deze straten buiten het hofje parkeren.
  • De eengezinswoningen in deze straten hebben een eigen parkeerplek in de voortuin, behalve de huisnummers 8. 
  • Ook plant de gemeente nieuwe bomen

De Alliantie laat de pergola met het hekwerk in de achtertuin begroeien met diverse klimplanten. Deze groene afscheiding benadrukt het groene karakter van de buurt.
Ook legt de Alliantie een pad laan langs het hekwerk van de achtertuin. En in het hofje plant de Alliantie meer bloeiende planten: elk seizoen staan er straks planten in bloei.

 hibiscus geranium lavendel

Beoners in de hofjes aan de Johan Limpersstraat en Robbert Cijferstraat hebben blauwe planten gekozen. 

Op de plankaart ziet u hoe de buurt er straks uit ziet. De Alliantie zorgt voor een pad langs het hekwerk van de achtertuin. Ook zorgt de Alliantie voor meer bloeiende planten in de hofjes.

Er komt nog een goede aansluiting tussen de parkeerplek in de voortuin en de straat; die is er nu nog niet.

Beheerder wonen Aradhna Persad 
M 06-3029 6981
maandag spreekuur 13.00-16:00 uur
Slotermeerlaan 150

Aradhna

Wijkbeheerder Kitty Awondatu
M 06-4606 2776
projecten die bijdragen aan veilige, schone en prettige omgeving.

Kitty Akwondatu

Grofvuil op donderdag

De stadsreiniging haalt elke donderdag grofvuil op.
U mag dit tussen woensdagavond 21.00 uur en donderdag 7.30 uur bij een van deze stoeptegels zettem

grofvuil